Tổng quan về quy trình xử lý nước thải

Ngày đăng: 27/12/2019
Đăng bởi: Admin

Tổng quan

Xử lý nước thải hiện đang là vấn đề cự kì quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải có thể tiến hành ngay gần với nơi mà nó được tạo ra. Nước thải được thu gom nhờ một hệ thống phi tập trung (bể tự hoại, thiết bị lọc hoặc các hệ thống xử lý hiếu khí), sau đó được vận chuyển bằng một mạng lưới đường ống và trạm bơm đến nhà máy xử lý của thành phố. Riêng nguồn nước thải công nghiệp thì quy trình xử lý đặc biệt hơn nhưng nhìn chung quy trình sẽ bao gồm ba giai đoạn xử lý sơ cấp, thứ cấp và hoàn thiện.

Xử lý nước thải

Xử lý sơ cấp

Là giai đoạn lưu giữ nước thải tạm thời trong bể, bồn chứa. Tại đây, các chất rắn nặng có thể lắng xuống đáy trong khi các thành phần nhẹ hơn như dầu, mỡ, vỏ giấy, túi nilon sẽ nổi lên trên bề mặt. Cặn và các vật liệu nổi được loại bỏ và chất lỏng còn lại có thể được thải ra thẳng môi trường hoặc chuyển qua giai đoạn xử lý thứ cấp.

Trong giai đoạn lắng sơ cấp, nước thải được chảy qua các bể chứa lớn, thường được gọi là "Bể lắng ban đầu", "bể lắng sơ cấp" hay "bể lắng chính". Các bể được sử dụng để tách bùn trong khi dầu mỡ nổi lên bề mặt và được thu gom. Bể lắng sơ cấp thường được trang bị máy cào bùn được điều khiển hoạt động liên tục, bùn được thu bằng một phễu đặt trong đáy của bể, tại đó bùn được bơm về nơi xử lý. Mỡ và dầu được thu hồi có thể là nguyên liệu để xà phòng hóa.

Xử lý thứ cấp

Là quá trình loại bỏ các chất hoà tan và vật chất sinh học lơ lửng. Xử lý thứ cấp thường được thực hiện bằng cách sử dụng các vi sinh vật sống trong nước. Xử lý thứ cấp có thể đòi hỏi một quá trình tách để loại bỏ các vi sinh vật từ nước đã xử lý trước khi xả thải hoặc trước khi đưa vào giai đoạn xử lý hoàn thiện. Xử lý thứ cấp được sử dụng  để làm giảm đáng kể hàm lượng các chất sinh học trong nước thải có nguồn gốc từ chất thải của con người, chất thải thực phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa.

Phần lớn các nhà máy ở các thành phố xử lý nước thải áp dụng công nghệ sinh học hiếu khí. Để có hiệu quả, các sinh vật cần được cung cấp oxy và thức ăn để sống. Các vi khuẩn và sinh vật đơn bào phân hủy sinh học tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ hòa tan (ví dụ như đường, chất béo, các phân tử carbon ngắn chuỗi hữu cơ, …) và gắn kết nhiều của các phân tử ít hòa tan dưới dạng kết tủa.Hệ thống xử lý thứ cấp được phân loại là màng lọc cố định và hệ thống phát triển sinh vật lơ lửng.

Xử lý hoàn thiện

Đôi khi được định nghĩa là được sử dụng khi xử lý sơ cấp và thứ cấp không có khả năng thực hiện, cho phép xử lý trước khi đưa vào một hệ sinh thái rất nhạy cảm hoặc mong manh mà không thể tiếp nhận nguồn thải (cửa sông, sông có dòng chảy thấp,...)

Sau khi qua quy trình xử lý nước thải nêu trên, nước thải được khử trùng bằng hóa chất clorin trước khi thải vào một dòng suối, sông, vịnh, vũng, đất ngập nước,  hoặc có thể được sử dụng cho tưới tiêu.Nếu nó là đủ sạch sẽ, cũng có thể được sử dụng bổ sung cho nguồn nước ngầm hoặc các mục đích nông nghiệp.

Tham khảo thêm: Xử lý nước thải bằng phương pháp vật lý

xử lý nước thải - công ty môi trường ETM

Icon

Đối tác - khách hàng

Green
GOC-Food
Italisa
Midori Apparel
ETH
Ur
mt
New tech
dv
Eco
COSMOS

0923 392 868