Tầm quan trọng của mô hình xử lý nước thải phi tập trung

Ngày đăng: 28/12/2019
Đăng bởi: Admin

Để tăng tính hiệu quả trong quy trình quản lý vấn đề thoát nước cũng như xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp, BXD đã và đang lên dự thảo về Thông tư hướng dẫn một số điều mục của nghị định 80-2014 về thoát nước và xử lý nước thải. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với thực tế ở các khu vực cũng là việc rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đạt được của quá trình.
Trên thực tế, để giúp cho các khu vực ven đô, các khu dân cư mới hình thành và các làng nghề thủ công truyền thống tiếp cận và kết nối được với các khu xử lý nước thải tập trung là vấn đề rất khó, vì tùy từng khu vực, địa điểm, vị trí địa lý của từng nơi mà việc tiếp cận đó sẽ có những khó khăn hạn chế nhất định.

Nhằm giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể xây dựng mô hình xử lý nước thải phi tập trung để đảm bảo tính tối ưu cho quá trình xử lý. Theo dự thảo thông tư đã quy định thì mô hình xử lý nước thải phi tập trung áp dụng cho các hộ/cơ sở sản xuất có quy mô đáp ứng được các yêu cầu và quy định về xử lý nước thải phi tập trung và có công suất dưới 1000m3/ngày đêm. Với các mô hình xử lý nước thải tại chỗ sẽ áp dụng đối với các hộ/cở sở thoát nước riêng lẻ có tổng lượng nước thải dưới 50m3/ngày đêm. Các cụm dân cư sẽ áp dụng đối với một hộ liền kề có lượng nước thải cần xử lý trong khoảng từ 50 đến 200m3/ngày đêm. Mô hình xử lý nước thải theo khu vực sẽ áp dụng cho các hộ nằm trong một khu địa giới nhất định với tổng lượng nước thải cần được xử lý giao động từ 200m3 đến 1000m3/ngày đêm.

Lựa chọn mô hình xử lý nước thải phi tập trung cũng cần tuân thủ theo các quy định cụ thể như:
 • Quy mô về công suất xử lý nước thải;
 • Thành phần nước thải;
 • Tính chất của nước thải;
 • Mức độ gây ô nhiễm;
 • Khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận;
 • Vị trí xả nước thải.
Ngoài ra, công nghệ xử lý này cũng cần phải phù hợp với các vấn đề về địa hình, khí hậu… của từng khu vực để đảm bảo tính hiệu quả và không bị ảnh hưởng do các điều kiện tự nhiên lên quá trình xử lý.
 
Mô hình xử lý nước thải phi tập trung - Công ty ETM
(Hình ảnh bể xử lý nước thải)

Bên cạnh đó công nghệ này phải đáp ứng được khả năng mở rộng, nâng được công suất xử lý và có thể kết nối được với các hệ thống XLNT tập trung sau này.
Quy trình quản lý nước thải phi tập trung sẽ đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các khu vực chưa được kết nối với các trạm xử lý nước thải tập trung. Ưu điểm của việc quả lý này là chi phí đầu tư cho một trạm xử lý phi tập trung thấp hơn nhiều so với trạm xử lý tập trung vì quy mô nhỏ, khoảng cách vận chuyển nước thải từ cơ sở/hộ sản xuất đến trạm xử lý ngắn. Bên cạnh đó phương pháo này có thể tùy chọn công nghệ xử lý phù hợp với từng ngành nghề và điều kiện của từng địa phương. Đây cũng là một giải pháp phù hợp để đào tạo và nghiên cứu để đầu tư vào các hệ thống xử lý có quy mô lớn hơn trong tương lai.

Đảm bảo chất lượng bùn thải sau xử lý
Nhiều cơ sở sản xuất sau khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải chỉ chú trọng vào vấn đề xử lý nước mà bỏ ngỏ đi vấn đề xử lý bùn thải sau xử lý. Mức độ độc hại của bùn thải cũng là vấn đề đáng lưu tâm đối với các khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải phi tập trung. Chính vì vậy, Dự thảo thông tư cũng có quy định rất rõ về vấn đề xử lý bùn thải trong các nhà máy/ hệ thống xử lý nước thải . Theo đó, trong một khu vực có nhiều hệ thống xử lý nước thải, cần phải có một trạm xử lý bùn thải riêng và nó phải đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật, có thể tiếp nhận được toàn bộ lượng bùn thải từ các hệ thống trong khu vực đó.

Bùn thải trong các trạm xử lý nước thải bắt buộc phải xử lý theo quy trình như sau:
 • Tách nước sơ bộ;
 • Ổn định bùn thải;
 • Khử chất hữu cơ gây thối rữa;
 • Xử lý sơ bộ;
 • Tăng cường khả năng nhả nước của bùn;
 • Làm khô bùn;
 • Vận chuyển bùn thải;
 • Khử độc cho bùn thải;
 • Tái sử dụng bùn thải;
 • Thu hồi các chất quan trọng trong bùn thải (Có thể áp dụng để làm phân bón);
 • Xử lý nước bùn thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
Một khi đã sử dụng bùn thải thì tránh không để bùn thải ảnh hưởng và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn khi sử dụng đối với các công trình cấp nước sinh hoạt, hệ thống tưới tiêu và khu vực nhà ở khu dân cư theo quy định.
Dưới góc độ là nhà thầu và cũng là đơn vị chuyên trách xử lý môi trường; Công ty ETM.,JSC cung cấp dịch vụ xử lý nước thải uy tín cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay Hotline 0904921518 để được tư vấn miễn phí.
 
 
Icon

Đối tác - khách hàng

Green
GOC-Food
Italisa
Midori Apparel
ETH
Ur
mt
New tech
dv
Eco
COSMOS

0923 392 868