Nước thải là sản phẩm được sản sinh ra từ các khu dân cư, các cơ sở thương mại, tổ chức, và các khu công nghiệp. Nước thải được phân ra làm các loại sau: Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp và nước thải tự nhiên. Tương ứng với 3 loại đó thì ta cần phải có những phương án xử lý nước thải phù hợp để đạt được hiệu suất tốt nhất, giảm thiếu tối đa ô nhiễm môi trường.

Nguồn gốc nước thải và phân loại nước thải

Nguồn gốc nước thải
Nước thải là sản phẩm được sản sinh ra từ các khu dân cư, các cơ sở thương mại, tổ chức, và các khu công nghiệp. Nước thải được phân ra làm các loại sau: Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp và nước thải tự nhiên. Tương ứng với 3 loại đó thì ta cần phải có những phương án xử lý nước thải phù hợp để đạt được hiệu suất tốt nhất, giảm thiếu tối đa ô nhiễm môi trường.

Nước thải sinh hoạt: Là dòng nước thải sản sinh từ các hộ gia đình (từ nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp, nước giặt, từ quá trình phân hủy của rác thải hữu cơ từ những bãi tập kết rác thải sinh hoạt…) xả ra môi trường qua hệ thống mương, cống dẫn nước.
Nước thải công nghiệp: Là loại nước thải sản sinh từ quá tình sản xuất của các doanh nghiệp, nhà xưởng, thường chứa các loại hóa chất độc hại và khó xử lý hơn so với nước thải sinh hoạt. Nước thải công nghiệp được xả ra qua các hệ thống bể chứa sau quá trình sản xuất.
Nước thải tự nhiên: Ngoài 2 loại trên, nước thải còn có thể bao gồm nước mưa chảy tràn, khi mưa chảy qua mái nhà, mặt đất hoặc các nơi có lượng khí thải ô nhiễm lớn, nó có thể mang theo rất nhiều các nguyên tố độc hại, các loại trầm tích, đất đá, các hợp chất hữu cơ, xác động vật, dầu mỡ…


 

Một hệ thống có khả năng xử lý cả nước mưa được gọi là hệ thống thoát nước kết hợp. Thiết kế này đã được phổ biến khi hệ thống thoát nước đô thị được phát triển đầu tiên, vào cuối những năm 19 và đầu thế kỷ 20. Cống kết hợp yêu cầu thiết bị xử lý lớn hơn và tốn kém hơn hệ thống cống rãnh vệ sinh. Dòng chảy với lưu lượng lớn khi có các cơn bão có thể vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống xu ly nuoc thai, gây ra sự cố tràn hoặc lũ lụt. Hệ thống cống rãnh vệ sinh thường nhỏ hơn nhiều so với hệ thống cống rãnh kết hợp, và nó không được thiết kế để vận chuyển nước mưa. Sự chảy tràn của nước thải chưa qua xử lý có thể xảy ra nếu xâm nhập quá nhiều / dòng chảy (pha loãng bởi nước mưa và / hoặc nước ngầm) chảy vào hệ thống thoát nước vệ sinh. Giữa thế kỷ 20 con người đã xây dựng hệ thống nước thải riêng biệt (hệ thống cống rãnh vệ sinh) và hệ thống thoát nước mưa, vì mưa là nguyên nhân hình thành các dòng chảy khác nhau, làm giảm hiệu suất nhà máy xử lý nước thải .
Một số điều luật yêu cầu nước mưa phải được xử lý ở một mức độ nhất định trước khi thải trực tiếp vào nguồn nước. Ví dụ về quá trình xử lý được sử dụng cho nước mưa bao gồm việc giữ lại trong lưu vực, vùng đất ngập nước, hầm chôn cùng với các  phương tiện lọc và tách xoáy (để loại bỏ các chất rắn thô).

Môi trường liên quan

ĐĂNG KÝ
nhận báo giá

0904.921.518