Nguồn gốc nước thải và phân loại nước thải

Ngày đăng: 27/12/2019
Đăng bởi: Admin

Nguồn gốc nước thải

Nước thải là sản phẩm được sản sinh ra từ các khu dân cư, các cơ sở thương mại, tổ chức, và các khu công nghiệp. Nước thải được phân ra làm các loại sau: Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp và nước thải tự nhiên. Tương ứng với 3 loại đó thì ta cần phải có những phương án xử lý nước thải phù hợp để đạt được hiệu suất tốt nhất, giảm thiếu tối đa ô nhiễm môi trường.

  • Nước thải sinh hoạt: Là dòng nước thải sản sinh từ các hộ gia đình (từ nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp, nước giặt, từ quá trình phân hủy của rác thải hữu cơ từ những bãi tập kết rác thải sinh hoạt…) xả ra môi trường qua hệ thống mương, cống dẫn nước.

  • Nước thải công nghiệp: Là loại nước thải sản sinh từ quá tình sản xuất của các doanh nghiệp, nhà xưởng, thường chứa các loại hóa chất độc hại và khó xử lý hơn so với nước thải sinh hoạt. Nước thải công nghiệp được xả ra qua các hệ thống bể chứa sau quá trình sản xuất.

  • Nước thải tự nhiên: Ngoài 2 loại trên, nước thải còn có thể bao gồm nước mưa chảy tràn, khi mưa chảy qua mái nhà, mặt đất hoặc các nơi có lượng khí thải ô nhiễm lớn, nó có thể mang theo rất nhiều các nguyên tố độc hại, các loại trầm tích, đất đá, các hợp chất hữu cơ, xác động vật, dầu mỡ…

Lưu ý

bể xử lý nước thải

Giữa thế kỷ 20 con người đã xây dựng hệ thống phân loại nước thải riêng biệt (hệ thống cống rãnh vệ sinh) và hệ thống thoát nước mưa, vì mưa là nguyên nhân hình thành các dòng chảy khác nhau, làm giảm hiệu suất của nhà máy xử lý nước thải

Một số điều luật yêu cầu nước mưa phải được xử lý ở một mức độ nhất định trước khi thải trực tiếp vào nguồn nước. Ví dụ về quá trình xử lý được sử dụng cho nước mưa bao gồm việc giữ lại trong lưu vực, vùng đất ngập nước, hầm chôn cùng với các  phương tiện lọc và tách xoáy (để loại bỏ các chất rắn thô).

Tham khảo thêm: Khái niệm xử lý nước thải và tổng quan quy trình xử lý

xử lý nước thải - công ty môi trường ETM

Icon

Đối tác - khách hàng

Green
GOC-Food
Italisa
Midori Apparel
ETH
Ur
mt
New tech
dv
Eco
COSMOS

0923 392 868