Công trình xử lý nước thải Italisa sử dụng modul hợp khối


Công trình xử lý nước thải italisa sử du ngj bể hợp khối
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử du ngj bể hợp khối (1)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (4)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (6)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (7)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (8)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (9)
 
Công trình xử lý nước thải italisa sử dụng bể hợp khối (5)

Công ty cổ phần cơ khí môi trường ETM chuyên sản xuất các thiết bị hợp khối xử lý nước thải với các mức công suất theo yêu cầu của chủ đầu tư.
https://cokhimoitruong.com.vn 
https://cokhimoitruong.com.vn/xu-ly-nuoc-thai.html


ĐĂNG KÝ
nhận báo giá

0904.921.518