Xử lý nước thải
Xử lý nước thải công nghiệp
Sự kiện nổi bật

Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Các khu công nghiệp hiện nay được xây dựng ngày càng nhiều, lợi ích đem lại từ các khu CN là rất lớn, tuy nhiên kéo theo đó là các vấn đề về nguồn chất thải phá sinh ra môi trường sống cũng là điều đáng báo động. Điển hình là lượng nước thải phát sinh từ khu công nghiệp chứa rất nhiều chất độc hại, gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái xung quanh nếu không được xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng quy cách ...

[Chi tiết...]