• Xử lý nước thải
  • Xử lý nước cấp
  • Xử lý khí thải
  • Quan trắc môi trường
  • Xử lý môi trường
Sự kiện nổi bật

Hệ thống xử lý nước thải Công ty dược TW1 Mediplantex

Hệ thống xử lý nước thải Công ty dược TW1 Mediplantex Công ty cổ phần dược liệu Mediplantex (TW1) Là đơn vị chính sản xuất các loại thuốc viên cung cấp cho thị trường trong nước.  Trong quá tình sản xuất thuốc thành phẩm có phát sinh một lượng nước thải nhất định tương đương 0,5m3/ngày. Do đặc thù vị trí của công ty, nên việc xây dựng một hệ thống xử lý nước thải dược phẩm là điều hết sức cấp bách. Công ty CP cơ khí môi trường công nghệ TEM JSC đưa ra giải pháp xử lý như ...

[Chi tiết...]