Xử lý môi trường công nghiệp

Ngày đăng: 30/12/2019
Đăng bởi: Admin
Dưới đây là một số dự án xử lý môi trường mà chúng tôi đã thực hiện:
- Phân hủy nhanh các chất gây mùi khó chịu như NH3, H2S, CH3SH,...
- Tăng tốc phân hủy nhanh các chất hữu cơ;
- Giảm BOD5, COD, TSS,...;
- Esol tham gia chuỗi tác động hữu ích, bắt đầu từ ngay cửa tiếp nhận, hiệu quả dài lâu tại các bể điều hoà, kỵ khí, hiếu khí;
- Hỗ trợ khắc phục các hệ thống xử lý nước thải quá tải.
- Khử mùi hôi chất thải rắn, nước rỉ rác, phương tiện vận chuyển chất thải,...;
- Khử mùi hôi trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc/gia cầm;
- Khử mùi hôi nhà máy chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, tinh bột sắn, mủ cao su,…;
- Khử mùi hôi, giảm thiểu ô nhiễm nước thải tại các hệ thống xử lý nước thải.
- ...
  • Tags
Icon

Đối tác - khách hàng

Green
GOC-Food
Italisa
Midori Apparel
ETH
Ur
mt
New tech
dv
Eco
COSMOS

0923 392 868