icon

Chi tiết tin

line_home

Quan trắc môi trường: Bước cần thiết trong quy hoạch vùng kinh tế bền vững

[Ngày đăng]:03/06/2013

 • Công tác quan trắc các yếu tố môi trường đã trở thành một lĩnh vực khoa học và là một phần không thể thiếu khi xây dựng, xét duyệt và thẩm định các dự án đầu tư phát triển các quy hoạch vùng kinh tế. Nó là công cụ quan trọng để bảo vệ môi trường và hình thành các vùng kinh tế phát triển bền vững.

  Ngoài vai trò là công cụ quan trọng để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, công tác quan trắc môi trường còn cung cấp thông tin về các yếu tố lý hoá từ nước cho đến đất và không khí của một vùng, một khu vực cụ thể, làm cơ sở quy hoạch các vùng kinh tế phù hợp.

  quan-trac-moi-truong


  Bước đi cần thiết
  Trong điều kiện môi trường nuôi tôm ngày một xấu đi như hiện nay, công tác quan trắc môi trường càng quan trọng và cần thiết hơn.
  Anh Đàm Vũ Linh, Phòng Nông nghiệp thành phố, nhận định, việc hình thành các vùng kinh tế dựa trên các điều kiện tự nhiên từ đất, nước cho đến không khí là điều quan trọng để quyết định thành công. Nhất là trong điều kiện môi trường đang ngày một ô nhiễm thì khi quy hoạch các vùng nuôi tôm công nghiệp cần phải đặt các yếu tố môi trường lên hàng đầu.
  Giữa môi trường và phát triển luôn tồn tại một mâu thuẫn, đó là phát triển càng nhanh thì càng có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Việc tăng trưởng kinh tế nếu không tính tới yêu cầu bảo vệ môi trường cũng như việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì đến một thời điểm nào đó, chất lượng môi trường sẽ bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ cản trở phát triển, tác động xấu tới kinh tế - xã hội của vùng.
  Không chỉ là cơ sở để hình thành các vùng, khu vực kinh tế, công tác ờquan trắc các yếu tố môi trường còn cho phép đánh giá và dự báo các tác động tiêu cực của một dự án hoặc một chính sách đến môi trưng, đồng thời đưa ra các biện pháp giảm nhẹ các tác động tiêu cực, đưa ra chương trình giám sát, quản lý môi trường.
  Vì thế, công tác quan trắc môi trường là "công cụ để xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển bền vững ". Ông Trang Văn Triệu, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, khẳng định.

  Vẫn còn nhiều cái khó
  Rõ ràng công tác quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. Thế nhưng, làm thế nào để công tác này vào đúng vị trí là mũi tiên phong mở đường phát triển bền vững vẫn là một vấn đề khó.
  Bởi lẽ, ngoài xác định, dự báo các tác động tiềm tàng của dự án, công tác quan trắc môi trường còn đưa ra chương trình, kế hoạch giám sát môi trường trong quá trình vận hành dự án, nhằm đánh giá các tác động môi trường thực của dự án xảy ra như thế nào để khi cần thiết có những biện pháp quản lý, điều chỉnh.
  Đó là công việc không đơn giản trong khi nguồn nhân lực và trang thiết bị trên lĩnh vực này hiện vẫn còn nhiều hạn chế.
  Đó là chưa kể đến việc xác định các yếu tố, thành phần ô nhiễm môi trường hiện nay trên các dòng sông, khu dân cư để đề xuất giải pháp khắc phục.
  Ông Đặng Hữu Lạc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết, vừa qua tỉnh đã thành lập được ban chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường và tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường, đây được xem là hành lang pháp lý để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
  Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trắc tình trạng ô nhiễm môi trường trên các tuyến sông, khu dân cư để nhanh chóng có giải pháp khắc phục.
  Trong điều kiện hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, công tác quan trắc môi trường, các yếu tố môi trường nhằm đưa ra được các chương trình, dự án phát triển theo hướng thích ứng, phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro là điều vô cùng cần thiết.
  Nhưng theo ông Lạc, đây là lĩnh vực mới, do đó nhận thức của một số cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Việc triển khác các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, cần nguồn vốn rất lớn, đây là khó khăn trong quá trình khảo sát hình thành các dự án cũng như triển khai dự án

  Công ty môi trường công nghệ cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ quan trắc môi trườngtư vấn môi trường
  Nguồn: http://tintuc.wada.vn
 • iconTrở lại

  Các bài viết khác