Môi trường >> Công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp dệt nhuộm

Công ty môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường, tư vấn môi trường, xử lý khí thải, xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp dệt nhuộm

[Ngày đăng]:02/05/2013

  • Hậu quả của mức độ ô nhiễm nước thải dệt nhuộm là rất lớn do việc sử dụng nhiều nước và hóa chất, những tác nhân gây ô nhiễm chính như kiềm, các kim loại nặng, các chất hoạt tính bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ, muối và màu trung tính có trong nước thải. Thông thường, phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm đã được áp dụng trong các cơ sở dệt nhuộm ở Việt Nam chủ yếu là các phương pháp hóa học, sử dụng sự keo tủa để khử màu. Cùng với các phương pháp hóa học, công nghệ nước thải dệt nhuộm cũng kết hợp với các phương pháp sinh học ví dụ như phương pháp bùn hoạt tính. Việc xử lý có thể được áp dụng riêng rẽ hoặc kết hợp tùy thuộc vào những yêu cầu của mỗi quy trình/ công ty thương mại/ các cơ sở dệt nhuộm. Xử lý nước thải đối với các cơ sở dệt nhuộm được yêu cầu phải thực thi nghiêm túc theo đúng luật bảo vệ môi trường, đồng thời chỉ ra trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà sản xuất đối với việc phòng ngừa, bảo vệ và cải thiện sức khỏe của môi trường sinh thái và cộng đồng.

    + Trong những năm gần đây, những dự án xây dựng mới hay hợp tác với công ty nước ngoài trong ngành công nghiệp dệt nhuộm đều đòi hỏi hệ thống xử lý nước thải. Một số công ty cơ những ứng dụng về phương pháp xử lý như kết tủa bông, tách đãi, xử lý sinh học. Công ty dệt Phước Long áp dụng phương pháp xử lý ozon, xử lý sinh học và kết tủa bông. Đây là công trình đầu tiên trong lĩnh vực dệt ứng dụng phương pháp xử lý này. Hệ thống xử lý nước thải tiên phong này được lắp đặt hoàn toàn tốt, và ngoài màu sắc sạch sẽ, những tiêu chí như nhu cầu ô xi hóa học, ô xi hóa sinh học, các chất rắn lơ lửng trong nước thải được giảm đáng kể, chất lượng nước thải sau xử lý được so sánh với những tiêu chuẩn môi trường theo yêu cầu TCVN 5945-2005. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của sản xuất, phần lớn hệ thống xử lý nước thải bộc lộ những điểm yếu, không đáp ứng được những yêu cầu về xử lý nước thải hiện nay.

    Tuy nhiên, trên thực tế, những vấn đề về xử lý nước thải ở rất nhiều công ty vẫn được giải quyết, hệ thống nước thải cũng đơn giản, hầu như là xử lý cơ bản, hoạt động của những hệ thống này không thường giảm những chi phí sản xuất, hầu như mỗi ngày nước thải đều được thải ra một cách trực tiếp.
  • Trở lại